Groepsondersteuning

De regio heeft naast het trainen van vrijwilligers en het organiseren van regionale jeugdactiviteiten nog een belangrijke taak, namelijk het ondersteunen van groepen.

Deze ondersteuning is veelal vraaggestuurd en kan op veel thema's geboden worden. Het varieert van begeleiding voor groepsbesturen tot ondersteuning bij het organiseren van kaderbijeenkomsten.

De groepsconsultent komt graag bij je langs om het te hebben over hoe het gaat met de groep, waar kansen liggen en de mogelijkheid om het spel en de activiteiten van jouw groep nog beter te maken.