Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Binnen onze regio hanteren wij het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag zoals dat is opgesteld door Scouting Nederland. Dit protocol heeft betrekking op het gedrag tussen individuen onderling (leidinggevenden, (jeugd)leden en op het gedrag van een (groep van) individu(en) naar een groep of haar bezit of materiaal. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we alle vormen van geweld, diefstal of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol is ook van toepassing als er slechts sprake is van 'een vermoeden van' grensoverschrijdend gedrag.

Als je in je functie als vrijwilliger van onze regio of als (jeugd)lid tijdens een activiteit van onze regio te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, informeer dan het regiobestuur. Vind je dit moeilijk/spannend, neem dan iemand mee die je vertrouwd en die je kan bijstaan.

Waar in het protocol wordt gesproken over groep, groepsbestuur of groepsvoorzitter, kan dit worden vervangen door regio, regiobestuur of regiovoorzitter. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag door een vrijwilliger van onze regio die tevens lid is van een groep uit de regio, dan kan het regiobestuur samen optrekken met het betreffende groepsbestuur.

Vertrouwenspersoon

Scouting Regio Drenthe niet een eigen vertrouwenspersoon. Neem contact op met een van de leden van het regiobestuur of deel je verhaal met de vertrouwenspersoon van je eigen groep. De vertrouwenspersoon luistert naar je en jullie kunnen (als jij dat wilt) samen kijken wat er nog meer mogelijk is.